komplexné riešenie vášho interiéru
kontakt
daSTYL, spol s r.o.
Plaveck
ý Mikuláš 376
906 35 Plavecký Mikuláš

Tel. číslo: +421 907 700 350
Tel. číslo: +421 903 435 845
E-mail: info@dastyl.sk

IČO: 45 927 308
DIČ: 2023140438
IČ DPH: SK2023140438
Registrácia v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 68761/B.
k o n t a k t n ý   f or m u l á r
Meno:
Email: *
Click for new image
Text: *
* údaje, ktoré je nutné vyplni?
Copyright © 2010 - 2017 daSTYL - All Rights Reserved. Created by